หากคุณต้องการ

ทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง

AWS End-To-End Solutions

เรามีประสบการณ์ด้าน AWS มากกว่า 4 ปี
รับปรึกษาทุกปัญหา แก้ไข, จูนเครื่องเพื่อได้ประสิทธิภาพที่ดี, ลดค่าใช้จ่าย และอื่นๆ

Solution Architect Design & Implement
รับออกแบบและตรวจสอบสถาปัตยกรรมระบบ
ช่วยออกแบบในการสร้างหรือพัฒนาระบบหรือ แอพพลิเคชั่นบน AWS
AWS Team Building
อบรมสำหรับ Solution Architect (Enterprise)
อบรมสำหรับ Developer (SME/Startup/Enterprise)
อบรมสำหรับผู้บริหาร
Co-Working & Consultant
ช่วยในการสร้างทีมและให้คำปรึกษา
AWS Optimization & Cost Reductions
ปรับปรุงให้การใช้ AWS มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับระบบและแอพพลิเคชั่นยิ่งขึ้น
ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ AWS
เสมือนเป็นมือขวาขององค์กรเพื่อให้มั่นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการที่ครบครันบน Cloud

 • DESIGNMEK

  รับออกแบบและตรวจสอบสถาปัตยกรรมระบบ

 • LEARNMEK

  รับอบรมและสอนให้แก่ทีมของบริษัท

 • SUPPORTMEK

  รับดูแลและแก้ไขระบบ

 • PAYMEK

  รับชำระเงินค่าบริการคลาวด์

 • SHOPMEK

  ขายสินค้าที่เกี่ยวกับคลาวด์

DIRECTIONS

Dailitech About

เดลิเทค เป็นองค์กรที่รวมกลุ่มคนที่มีความเชื่อและศักยภาพในด้านต่างๆ ช่วยเหลือบริษัทไอทีในประเทศไทยให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน รวมถึงได้เห็นแอพพลิเคชั่นไทยได้ไปปรากฎกายในตลาดโลก

ช่วยเหลือบริษัทไอทีประเทศไทยให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยื่น รวมถึงได้เห็นผลิตภัณฑ์ไทยและนักพัฒนาไทยมีศักยภาพทัดเทียมในระดับสากลและเชิดฉายในตลาดโลกได้

OBJECTIVES

 • 1

  พัฒนา

  ทีมงานขององค์กรเพื่อให้ทีมงานสามารถใช้ AWS ไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่องค์กร

 • 2

  ตรวจสอบ / ควบคุม

  คุณภาพของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการบน AWS ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 • 3

  แนะนำ

  ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้สร้าง Application ใหม่หรือนำ Application ที่มีอยู่ นำขึ้นหรือเชื่อมต่อกับ AWS ให้เร็วที่สุด

 • 4

  แก้ไขปัญหา

  ระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบหรือ Application ที่อยู่บน AWS ให้เร็วที่สุดและ ไม่ให้เกิดซ้ำ

 • 5

  ส่งเสริม

  สร้างและส่งเสริม Ecosystem ระหว่างผู้ใช้ AWS โดยเฉพาะ Startup และ SMB กับ AWS

SHOWCASES

TRIPLE - E

Stamp

findnewboss

SOCIALS

 • อบรมฟรี สำหรับงานอีเวนต์

  ทีมงานขององค์กรเพื่อให้ทีมงานสามารถใช้ AWS ไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่องค์กร

 • อบรมฟรี สำหรับนิสิต นักศึกษา

  ช่วยแนะนำสำหรับการเริ่มต้นที่ดี และมีประสิทธิภาพ ปลูกสร้างวิสัยทัศน์ และ Mindset ที่ดีในการมองเชิงเทคนิค เพื่อให้สามารถนำ AWS ไปใช้ใน โครงการในที่ทำงาน หรือส่วนตัว ในอนาคต

PARTNERS

Amazon Web Service Logo (AWS)